Qüestió de confiança, es diu que la confiança es guanya cada dia i es fonamenta sobre el que es fa, en aquesta època en què una cosa tan seriosa com la supervivència del planeta, de la nostra espècie, està sobre la taula, tenim l’oportunitat de aprendre dels nostres errors del passat. D’apostar per la sostenibilitat de forma genuïna, perquè hi creiem, davant d’una situació d’emergència climàtica, com l’actual tots hem de donar resposta, institucions, governs, empreses i societat, en general.

Al mateix temps i com a part del seu Pacte Verd, la Comissió Europea ha anunciat que presentarà ben aviat un nou Pla d’Acció sobre Economia Circula centrat en l’ús sostenible dels recursos, que inclourà aspectes importants relacionats amb l’ecodisseny, a més de noves accions per abordar els reptes dels residus plàstics ja establerta en aquest àmbit, que per al 2030, tots els envasos de plàstic de la Unió Europea han de ser 100% reciclables o reutilitzables.

L’Empresa ha d’aprofitar l’oportunitat, mirant el futur i invertir en innovació per afrontar urgentment l’emergència climàtica que vivim.

Segells per garantir la qualitat, Calcelinea es preocupa amb materials certificats.

Verificar l’origen dels materials que garanteixin el benestar animal, de producció ecològica i de qualitat, per descomptat, els nostres mitjons fabricats a Calcelinea a la província de Barcelona (Spain)