Què és el cotó orgànic? És aquell cotó que es produeix segons les normes sobre agricultura ecològica. Tenir cura del sòl o evitar danyar els ecosistemes són dos dels fins que en promou l’ús. És a dir, la sostenibilitat.
D’aquesta manera, al cotó de cultiu orgànic no es permet l’ús de químics que siguin tòxics per a la flora o fauna de l’entorn. A més, les llavors no es poden adulterar genèticament. És a dir, no s’accepten els organismes modificats genèticament (OMG).