Hi ha 2 tipus de normes, les que certifiquen les matèries primeres d’origen vegetal o animal com el cotó, llana, cànem, entre d’altres, i que se certifiquen sota el reglament de la UE, la mateixa norma dels aliments ecològics.

L’altra norma, té a veure amb els productes que es fabriquen amb aquestes matèries primeres i que segueixen criteris sostenibles d’elaboració, com les substàncies que s’usen en la fabricació, els tints, la traçabilitat del producte, l’empaquetat, transport, la política mediambiental i la política laboral.

La principal norma al món per a la certificació tèxtil ecològica actualment és GOTS (Global Organic Textile Standard)
Norma internacional creada per membres de la indústria tèxtil i per altres organitzacions, que compta amb la col·laboració de IFOAM (Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Ecològica) per acordar criteris harmonitzats que es poguessin aplicar a nivell mundial.
La norma comprèn el processament, fabricació, empaquetatge, etiquetatge, comercialització i distribució de productes tèxtils.
Un producte tèxtil amb etiqueta GOT grau “orgànic” ha de contenir com a mínim un 95% de fibres orgàniques certificades mentre que aquells amb l’etiqueta “fet amb material orgànic” han de contenir no menys de 70% de fibres orgàniques certificades.

Textile Exchange – Organic Content Standard

L’estàndard de contingut orgànic (OCS) es basa en la verificació, feta per un tercer, per verificar que un producte final conté la quantitat exacta d’un determinat material cultivat orgànicament. No aborda lús de productes químics o qualsevol aspecte social o ambiental de la producció més enllà de la integritat del material orgànic. L’OCS utilitza els requisits de cadena de custòdia de l’estàndard de reclam de contingut (CCS).

NATURTEXTIL IVN certified BEST

És un estàndard de l’IVN (International Association of Natural Textile Industry). Cobreix tots els aspectes de la producció tèxtil quant al compliment de criteris ecològics i també aspectes socials. Es considera la norma més estricta que existeix actualment per a la certificació tèxtil ecològica ja que exigeix que el 100% de les fibres utilitzades siguin ecològiques certificades i també és més restrictiva que cap altra quant a les substàncies per a la fabricació que es prohibeixen o restringeixen.