En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web https://calcetinespersonalizados.es és de la societat < strong> Calcelinea sl i les seves dades d’identificació són les següents:

Identitat: Calcelinea s.l
NIF: B62464920
Domicili social: c/Balmes,30
Códi Postal:08397
Localitat: Pineda de mar
Província: Barcelona
Dades del registre: la societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 33.222, foli 89 full B-226.505

1. Accedir a la pàgina web

L’avís legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objecte donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les polítiques de privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la pàgina web, ja que Calcelinea SL, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

2. Utilització de la pàgina web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic , les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la pàgina web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

3. Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les polítiques de privacitat i galetes, Calcelinea SL, es reserva el dret a limitar, suspendre i / o excloure l’accés a la seva pàgina web https://calcetinespersonalizados.es, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. Calcelinea S.L, farà el possible per mantenir la pàgina web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, Calcelinea SL, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la pàgina web ni la inexistència d’errors en el contingut..

4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la pàgina web. https://calcetinespersonalizados.es Calcelinea Sl, no es farà responsable de cap dany en el maquinari i / o programari de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la pàgina web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i / o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i / o ús de la informació de la web https://calcetinespersonalizados.es i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus / o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i / o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i / o perjudicis que Calcelinea SL, pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol dels obligacions a què queda sotmès a través d’aquest avís legal, la normativa aplicable i Política de Privadesa i de Cookies.

5. Política en matèria de “Links” (Web enllaçant i enllaçada)

Web enllaçant
Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas Calcelinea SL, es fa responsable de l’contingut de la pàgina web https://calcetinespersonalizados.es, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

Web calcetinespersonalizados.es
En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir. No obstant això, Calcelinea S.L., no es fa responsable de l’contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi.
Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts

Calcelinea sl, o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la pàgina web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de Calcelinea S.L., o els llicenciants.

L’ús de la pàgina web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Publicitat

A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

Calcelinea SL, no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

9. Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre el present avís legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l’correu electrònic Calcelina SL